Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Wycisłowie.

w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Wycisłowie.

Numer uchwały: 2005/26/182
Numer sesji: 26
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXVI / 182/ 2OO5

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 17 marca 2005 r,

w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Wycisłowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 z późno zm./ oraz § 1 ust. 4 załącznika nr3, 4, 6 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz.U. z 2001 r. N6l, poz. 624 z późno zm./

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Szkole Podstawowej w Wycisłowie nadaje się imię Edmunda Bojanowskiego.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa

imienia Edmunda Bojanowskiego

w Wycisłowie

§ 2. Święto Patrona szkoła obchodzić będzie 14 listopada.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie