Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Borek Wlkp.

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Borek Wlkp.

Numer uchwały: 2005/26/180
Numer sesji: 26
Rok: 2005

UCHWALA NR XXVII / 180/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Borek Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmian.) Rada Miejska Borku Wlkp. u c h wal a, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Borek Wlkp., który stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie