Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: likwidacji środka specjalnego jednostki budżetowej

w sprawie: likwidacji środka specjalnego jednostki budżetowej

Numer uchwały: 2005/26/187
Numer sesji: 26
Rok: 2005

Uchwala Nr XXVI / 187 / 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie: likwidacji środka specjalnego jednostki budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.

73 ust.1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273) poz. 2703) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala) co następuje:

§ 1. Likwiduje się środek specjalny działający przy jednostce budżetowej, w formie której jest prowadzona stołówka przy Zespole Szkół, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie.

§ 2. Dochody. uzyskiwane przez środek specjalny oraz wydatki z niego dokonywane od dnia 1 stycznia 2005 r. stają się odpowiednią częścią dochodów i wydatków budżetu gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp, z dnia 06.02.2002 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej oraz prowadzenia działalności nie objętej budżetem gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie