Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2006

w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2006

Numer uchwały: 257
Numer sesji: 37
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXVII /257/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 R.

 

w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2006

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2005 rok, stanowiący załącznik nr 1 d_ niniejszej uchwały.

 

§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie