Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 255
Numer sesji: 37
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXVII /255/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 R.

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 109, art. 124 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 31.000 jak w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.865.032 zł.

 

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 31.000 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 14.962.189 zł.

 

§ 3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.263.880 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i nadaje się treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie