Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005.

w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005.

Numer uchwały: 2005/26/184
Numer sesji: 26
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVI

/ 184

/2005

z dnia 17 marca

 

w sprawie: rocznego prog

2005 roku.ramu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późno zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządovvymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005", w celu wykonania zadań publicznych na terenie Gminy Borek Wlkp, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie