Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 2005/27/190
Numer sesji: 27
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXVII /190/ 2005 .

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 kwietnia 2005

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.124, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu

blicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą

000,- zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.13.723.570,- zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 13 295 727,- zł.

3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1.155.000,- zł

000,- zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały:

b) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

innych Jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą

zero.

 

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych - 1.155.000 zł


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie