Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: powołania Sekretarza Gminy

w sprawie: powołania Sekretarza Gminy

Numer uchwały: 2005/27/189
Numer sesji: 27
Rok: 2005

U C H W A Ł A Nr XXVII / 189 /2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 kwietnia 2005r.

w sprawie: powołania Sekretarza Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska Borku Wlkp uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Borku W1kp. powołuje się z dniem 1 maja 2005r. Panią Elżbietę Pawlak na stanowisko Sekretarza Gminy Borek Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2005r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)