Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

Numer uchwały: 2005/27/188
Numer sesji: 27
Rok: 2005

UCHWALA Nr XXVII / 188 /2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie:

rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz 31i.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004 przedłożonego przez Burmistrza Borku Wlkp. przyjmuje się powyżs

ze sprawozdanie i udziela się absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. za 2004 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie