Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Numer uchwały: 260
Numer sesji: 37
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXVII /260/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 R

 

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 1'. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 1'. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 1'. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 1'. Nr 15, poz. 148 z późno zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l. Ustala się Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie