Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006

Numer uchwały: 258
Numer sesji: 37
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXVII /258/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU

 

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o § 101 Statutu Gminy Borek Wlkp., Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:   .

§ l. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok

2006, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Realizację uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi v życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie