Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formula­rzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formula­rzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Numer uchwały: 240
Numer sesji: 35
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXV/240/2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formula­rzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo­rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l59l z późno zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późno zm), art. 6 a ust 11 ustawy z dnia 15 li­stopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późno zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późno zm.) Rada Miejska Borku Wlkp.

uchwala, co następuje:

 

§ l. Załączniki nr 4, nr 5 i nr 6 do uchwały Nr lIll 0/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego otrzymują odpowiednio brzmienie jak w załącznikach nr l, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-18
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie