Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 237
Numer sesji: 35
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXV / 237 / 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R.

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 _ poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 42.247 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.804.918 zł.

 

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 42.147 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 14.902.075 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie