Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Wycisłowie

w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Wycisłowie

Numer uchwały: 2005/27/191
Numer sesji: 27
Rok: 2005

U

RADY MIEJSKIEJ BORkU WLKP.

z dnia 21 kwietnia

 

C H W A Ł A N R XXVII / 191/ 20052005 r.

w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Wycisłowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Itekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późno zmianami! oraz w trybie art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2,pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ) - Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego jego najemcy.

§ 2 .Sprzedaży należy dokonać na warunkach określonych w uchwale nr XX/144/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

2. Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny w budynku Szkoły położonym w Wycisłowie nr 66 na działce gruntu nr 30/3


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie